Filmy edukacyjne


Zobacz filmy

Filmowa kampania edukacja w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa finansów, systemu finansowego w Polsce, aktywności w cyberprzestrzeni oraz uświadomienia szans i zagrożeń z nimi związanych.

Cyfrowo i bezpiecznie


Zobacz film

Film zrealizowany w formule „nauka przez działanie”, która polega na dokonywaniu wyborów i kreowaniu losów bohaterów.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”


Badanie zrealizowane w ramach projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości a w nim o bankach jako liderach cyberbezpieczeństwa i potrzebie konsekwentnej edukacji, będącej kluczem do ograniczania ryzyka cyberprzestępstw.

Raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”


Raport definiuje niezbędne kierunki rozwoju cyfrowych kompetencji osób pracujących w bankowości, wymuszone zarówno przez zmiany technologiczne, jak i oczekiwania oraz potrzeby konsumentów.

Raport „Cyberbezpieczny portfel”


Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.

Poradniki kampanii „Seniorze spotkajmy się w sieci”


Kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” zrealizowana wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Ambasadorką kampanii jest aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata.Audycja „3 grosze o ekonomii”

Cotygodniowe audycje radiowe przygotowywane przez warszawskie Akademickie Radio Kampus. Audycje w przystępny sposób przybliżają najważniejsze zagadnienia nie tylko związane ze środowiskiem akademickim, ale również poruszają tematy dotyczące ekonomii, finansów, nowoczesnych technologii czy cyberbezpieczeństwa.

Audycje są emitowane przez 10 rozgłośni lokalnych na terenie całej Polski.


Przejdź do podcastu