Filmy edukacyjne


Zobacz filmy

Filmowa kampania edukacja w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa finansów, systemu finansowego w Polsce, aktywności w cyberprzestrzeni oraz uświadomienia szans i zagrożeń z nimi związanych.

Cyfrowo i bezpiecznie


Zobacz film

Film zrealizowany w formule „nauka przez działanie”, która polega na dokonywaniu wyborów i kreowaniu losów bohaterów.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”


Badanie zrealizowane w ramach projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości, a w nim, ile Polacy wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa i o potrzebie konsekwentnej edukacji, będącej kluczem do ograniczania ryzyka cyberprzestępstw.

Raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”


Raport definiuje niezbędne kierunki rozwoju cyfrowych kompetencji osób pracujących w bankowości, wymuszone zarówno przez zmiany technologiczne, jak i oczekiwania oraz potrzeby konsumentów.

Raport „Cyberbezpieczny portfel”


Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.

Poradniki kampanii „Seniorze spotkajmy się w sieci”


Kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” zrealizowana wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Ambasadorką kampanii jest aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata.Audycja „3 grosze o ekonomii”

Cotygodniowe audycje radiowe przygotowywane przez warszawskie Akademickie Radio Kampus. Audycje w przystępny sposób przybliżają najważniejsze zagadnienia nie tylko związane ze środowiskiem akademickim, ale również poruszają tematy dotyczące ekonomii, finansów, nowoczesnych technologii, w tym właśnie o cyberbezpieczeństwie.

Audycje są emitowane przez 10 rozgłośni lokalnych na terenie całej Polski.


Przejdź do podcastu

Zaktualizowany kurs „Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni” na platformie internetowej Navoica zawiera:

  1. informacje na temat, jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i sieci informatycznych w domu;
  2. zagadnienia bezpiecznego poruszania się w przestrzeni online, ochrony własnej tożsamości, korzystania z bankowości elektronicznej i płatności kartami;
  3. najważniejsze informacje dotyczące bezpiecznych zakupów online, wybierania sklepów internetowych i dokonywania płatności online.

Bezpłatny dostęp do kursu może mieć każda osoba, która:

  • jest zainteresowana zdobyciem umiejętności niezbędnych do bezpiecznego poruszania się po cyfrowym świecie,
  • dokona rejestracji na platformie Navoica – kliknij, aby zapisać się na kurs!