Filmy edukacyjne


Zobacz filmy

Filmowa kampania edukacja w zakresie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa finansów, systemu finansowego w Polsce, aktywności w cyberprzestrzeni oraz uświadomienia szans i zagrożeń z nimi związanych.

Cyfrowo i bezpiecznie


Zobacz film

Film zrealizowany w formule „nauka przez działanie”, która polega na dokonywaniu wyborów i kreowaniu losów bohaterów.

Badanie „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa”


Badanie zrealizowane w ramach projektu Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości a w nim o bankach jako liderach cyberbezpieczeństwa i potrzebie konsekwentnej edukacji, będącej kluczem do ograniczania ryzyka cyberprzestępstw.

Raport „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora bankowego”


Raport definiuje niezbędne kierunki rozwoju cyfrowych kompetencji osób pracujących w bankowości, wymuszone zarówno przez zmiany technologiczne, jak i oczekiwania oraz potrzeby konsumentów.

Raport „Cyberbezpieczny portfel”


Cykliczna Publikacja ZBP i WIB, która zawiera nie tylko analizę sytuacji, ale również zbiór prostych, podstawowych porad, które zwiększą bezpieczeństwo naszego portfela, a także pozwolą ochronić nasze dane osobowe przed ich wyłudzeniem i bezprawnym wykorzystaniem.

Poradniki kampanii „Seniorze spotkajmy się w sieci”


Kampania edukacyjno-informacyjna „Seniorze – spotkajmy się w sieci” zrealizowana wspólnie z Państwowym Instytutem Badawczym NASK oraz Ministerstwem Cyfryzacji. Ambasadorką kampanii jest aktorka Barbara Bursztynowicz i jej córka Małgorzata.Audycja „3 grosze o ekonomii”

Cotygodniowa audycja radiowa przygotowywana przez warszawskie Akademickie Radio Kampus, która w przystępny sposób przybliża najważniejsze zagadnienia związane ze środowiskiem studenckim i szeroko pojętą ekonomią – zarówno te najbardziej aktualne, jak i budujące świadomą postawę na rynku pracy, w zakresie finansów czy cyberbezpieczeństwa.


Przejdź do podcastu