Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne zainteresowanie konkursem Cyber Geniusz Uczeń. W tym roku do testu wiedzy przystąpiło rekordowe 2891 uczniów szkół ponadpodstawowych!

Po weryfikacji odpowiedzi i czasu rozwiązania testu z gratulacjami ogłaszamy, że Cyber Geniuszem Uczeń w 2023 r. została Agata Janusz. Drugie miejsce zajął Błażej Bułka, a trzecie miejsce Wojciech Mokrzycki. Zwycięska trójka to uczniowie małopolskich liceów.  

Tegoroczny Ogólnopolski test wiedzy Cyber Geniusz Uczeń odbył się na platformie Testportal w terminie 10-31.05.2023 – zawierał 25 pytań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Pytania do testu układali Partnerzy merytoryczni projektu – NASK, ING Bank Śląski, Santander Bank Polska i Fundacja Polska Bezgotówkowa.

Test wiedzy Cyber Geniusz realizowany jest we współpracy z Partnerami Projektu w ramach  projektu edukacyjnego Bezpieczeństwo w Cyberprzestrzeni

 —
CEL TESTU

Szerzenie umiejętności
i praktycznej wiedzy
o cyberbezpieczeństwie.
Popularyzacja wiedzy na temat cyberzagrożeń i kształtowanie właściwych postaw w dziedzinie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.
Edukowanie w zakresie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z nowoczesnych narzędzi cyfrowych
i gospodarki elektronicznej.

HARMONOGRAM

W dniu 1.06. br. zostały wysłane informacje emailowe do trzech zwycięzców konkursu w celu potwierdzenia tożsamości i uzyskania numerów kont.

Informacja o trzech zwycięzcach testu została opublikowana na niniejszej stronie oraz na stronie internetowej Warszawskiego Instytutu Bankowości i na FB .

Test odbył się w terminie 10.05. – 31.05.2023 r.

ZASADY TESTU – CYBER GENIUSZ UCZEŃ

OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW

Zwycięzcy I, II i III miejsca zostaną najpierw poinformowani o swoim zwycięstwie drogą emailową na email podany w formularzu zgłoszeniowym.

O wyłonieniu Zwycięzcy (I miejsce) i dwóch Laureatów (II i III miejsce) testu wiedzy decyduje prawidłowość odpowiedzi i czas wykonania testu (kto szybszy, ten wygrywa).

GŁÓWNE ZASADY:

  1. Możliwość przystąpienia do Testu: od 10 maja od godz. 12:00 do 31.05.2023 do 23:59 – możliwe wcześniejsze zakończenie testu, tj. przed północą, jeśli na Testportalu wystąpi limit rozwiązujących.
  2. Czas na rozwiązanie Testu: max 12,5 minuty, w tym wybór odpowiedzi – max 30 sek.
  3. Test można rozwiązać TYLKO RAZ.

I MIEJSCE

1500 ZŁ

II MIEJSCE

1000 ZŁ

III MIEJSCE

500 ZŁ

ZWYCIĘSKA TRÓJKA CYBER GENIUSZY:

I MIEJSCE: 

Agata Janusz, III Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Tarnowie – 100% prawidłowych odpowiedzi, czas: 1:31

II MIEJSCE:

Błażej Bułka, II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie – 100% prawidłowych odpowiedzi, czas: 2:31

III MIEJSCE:

Wojciech Mokrzycki, III Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – 24 z 25 prawidłowych odpowiedzi (najszybszy czas wśród osób z jedną błędną odpowiedzią, tj. 1:15)

 —
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Nie, udział w Teście jest bezpłatny.

Wypełnij formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie. Kliknij zakładkę Rejestracja w prawym górnym rogu strony.

Nie, wystarczy, że zgłosisz się samodzielnie.

Za I miejsce – 1500 zł, za II miejsce – 1000 zł, za III miejsce – 500 zł w postaci przelewu wartości nagrody na konto bankowe podane przez Zwycięzcę testu i dwóch Laureatów.

Certyfikaty uczestnictwa zostaną wygenerowane automatycznie do wszystkich Uczestników po ostatnim dniu trwania testu, tj. po 31.05.2023 r.
O wynikach testu poinformujemy wszystkich Uczestników na stronie internetowej Cyber Geniusza oraz na FB Organizatora, tj. WiB. Dodatkowo Zwycięzca i dwóch Laureatów otrzymają informację o odbiorze nagrody na podany przy Rejestracji email – email o wygranej wyślemy do zwycięzców najpóźniej do 7.06.2023 r.

Skorzystaj ze specjalnej zakładki na stronie Testu, gdzie znajdziesz wiele materiałów pomocniczych.

Skontaktuj się z nami mailowo pod adresem: cybergeniusz@wib.org.pl. 

 —
MATERIAŁY

FILMY EDUKACYJNE

CYFROWO I BEZPIECZNIE

BADANIE „POSTAWY POLAKÓW WOBEC CYBERBEZPIECZEŃSTWA”

RAPORT „CYBERBEZPIECZNY PORTFEL”

3 GROSZE O EKONOMII

KURS BEZPIECZEŃSTWA W CYBERPRZESTRZENI | NAVOICA.PL

KONTAKT 

e-mail: cybergeniusz@wib.org.pl

Organizator

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY WSPIERAJĄCY PROJEKT BwC

PARTNER MEDIALNY